Podmienky pre získanie hypotéky sa každým rokom sprísňujú. Pre mnohých ľudí uvažujúcich nad živnosťou sú dokonca dôvodom, prečo od živnosti upustiť a zostať radšej v trvalom pracovnom pomere....

preèítajte si viac